Jesteś ciekawy, jakie są Twoje predyspozycje zawodowe? Zastanawiasz się, jaki zawód byłby dla Ciebie dobry? Wypełnij poniższy test, dzięki niemu możesz otrzymać informacje, które pomogą Ci zaplanować Twoją drogę zawodową.

Sprawdź się!Część I

Test zainteresowańTest składa się z 40 pytań. Odpowiedz na pytania zaznaczając w tabeli czynności, które lubisz wykonywać:

  • Jeżeli bardzo lubisz coś robić - wybierz 2 punkty;
  • Jeżeli lubisz coś robić czasami - wybierz 1 punkt;
  • Jeżeli nie lubisz czegoś robić - wybierz 0 punktów.


Nie spiesz się przy rozwiązywaniu testu, ale też nie zastanawiaj się zbyt długo. Najczęściej  pierwszy wybór jest najlepszy i najtrafniejszy.Czy lubisz Wybierz jedną z opcji
1. Obserwować pracę maszyn?
2. Opiekować się zwierzętami?
3. Poznawać pracę nauczyciela lub lekarza?
4. Czytać wiersze?
5. Przeprowadzać eksperymenty?
6. Przebywać w towarzystwie kolegów i koleżanek?
7. Uczyć się biologii?
8. Czytać literaturę piękną?
9. Opiekować się innymi ludźmi?
10. Poznawać prawa chemiczne?
11. Naprawiać drobne urządzenia techniczne?
12. Pisać wypracowania?
13. Analizować różne zjawiska?
14. Słuchać o problemach innych?
15. Przesadzać kwiaty?


16. Zwiedzać zakłady pracy, warsztaty?
17. Uczyć się historii?
18. Rozwiązywać zadania matematyczne?
19. Występować przed publicznością, np. wygłaszać referaty przed klasą?
20. Obserwować życie roślin i zwierząt?
21. Poznawać budowę różnych urządzeń technicznych?
22. Uczyć się języka polskiego?
23. Czytać o odkryciach fizyki?
24. Pomagać innym w odrabianiu lekcji?
25. Poznawać eksperymenty z zakresu genetyki?
26. Opracowywać lub analizować projekty techniczne?
27. Chodzić do teatru?
28. Kierować się w życiu logicznym myśleniem?
29. Opowiadać dzieciom bajki?
30. Konstruować z części modele samochodów, statków, samolotów, itp.?
31. Hodować rośliny?
32. Czytać o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych?
33. Wykonywać drobne remonty w domu?
34. Czytać czasopisma przyrodnicze?
35. Poznawać historię świata?
36. Uczyć się przedmiotów ścisłych?
37. Udzielać innym wsparcia w trudnych sytuacjach?
38. Zwiedzać wystawy techniczne?
39. Brać udział w konkursach, olimpiadach historycznych?
40. Czytać o programach komputerowych?


Arkusz odpowiedzi:


W poniższej tabeli przy odpowiednim numerze pytania wypisana zostałą liczba punktów, którą wybrałeś/aś.I

II

III

IV

V

Nr pytania Ilość punktów Nr pytania Ilość punktów Nr pytania Ilość punktów Nr pytania Ilość punktów Nr pytania Ilość punktów
Suma: Suma: Suma: Suma: Suma:


Analiza wyników:


    Przyjrzyj się teraz swoim wynikom. Są to te obszary, w których uzyskałeś/uzyskałaś najwięcej punktów. One określają Twoje zainteresowania zawodowe. Pamiętaj, że wybór przyszłego zawodu zgodnie z zainteresowaniami jest jednym z warunków odnoszenia sukcesów w karierze zawodowej oraz osiągnięcia satysfakcji z wykonywanej pracy.

Test zainteresowań określa 5 grup zainteresowań, poniżej znajdują się te, w których uzyskałeś/aś najwyższy wynik:

Tutaj wyświetli się Twoj wynik

Część II

Test predyspozycji zawodowych związanych ze środowiskiem pracy


Test składa się z 50 pytań opisujących różnorodne czynności związane z pracą  zawodową. Wyobraź sobie, że tego typu zadania zawodowe mógłbyś/mogłabyś w przyszłości wykonywać. Sprawdź, czy posiadasz zdolności i umiejętności, potrzebne do wykonywania określonych zawodów.

    Wybierz te czynności, które Twoim zdaniem, potrafiłbyś/potrafiłabyś wykonywać, a nawet bardzo chciałbyś/chciałabyś się tym w przyszłej pracy zajmować:

  • Jeżeli dane zadanie zawodowe bardzo Cię interesuje – wybierz 2 punkty;
  • Jeżeli dane zadanie zawodowe średnio Cię interesuje – wybierz 1 punkt;
  • Jeżeli dane zadanie nie odpowiada Twoim zainteresowaniom – wybierz 0.


Nie spiesz się przy rozwiązywaniu testu,
ale też nie zastanawiaj się zbyt długo.Czynności zawodowe Wybierz jedną z odpowiedzi
1. Prowadzić rozmowy z klientami?
2. Zajmować się reklamą?
3. Naprawiać różne urządzenia?
4. Prowadzić księgę wydatków?
5. Wydawać polecenia?
6. Występować  na  scenie?
7. Opiekować się ludźmi?
8. Motywować innych do pracy?
9. Prowadzić sekretariat?
10. Wymieniać zużyte części maszyn?
11. Wspierać  innych  w trudnych  chwilach?
12. Projektować wystrój wnętrz?
13. Usuwać drobne awarie?
14. Opiekować się chorymi?
15. Kierować pracą innych ludzi
16. Rysować, malować?
17. Przepisywać pisma urzędowe?
18. Prowadzić samochód?
19. Prowadzić zajęcia w szkole?
20. Pisać artykuły?
21. Ustalać plan wycieczki?
22. Przygotowywać dokumentację biurową?
23. Montować urządzenia techniczne?
24. Podawać lekarstwa i opiekować się chorymi?
25. Robić zdjęcia?


26. Sporządzać bilans wydatków?
27. Obsługiwać dźwig?
28. Przygotowywać plan osiągnięcia zysków?
29. Tańczyć?
30. Prowadzić szkolenia?
31. Grać na instrumentach muzycznych?
32. Zajmować się prezentacją produktów?
33. Porządkować materiały biurowe?
34. Naprawiać samochód?
35. Komponować utwory?
36. Zajmować się wyborem kandydatów do pracy?
37. Kserować dokumenty?
38. Prowadzić zajęcia w świetlicy dla dzieci?
39. Przygotowywać układy choreograficzne?
40. Prowadzić terminarz prac?
41. Malować mieszkanie?
42. Zamawiać materiały biurowe?
43. Prowadzić negocjacje handlowe?
44. Doradzać przy zakupach?
45. Nadzorować prace budowlane, techniczne?
46. Prowadzić kalendarz zadań pracowników?
47. Kierować zakładem pracy?
48. Prowadzić warsztaty dla dzieci i młodzieży?
49. Obsługiwać urządzenia techniczne np. wiertarkę?
50. Przydzielać zadania pracownikom?

Arkusz odpowiedzi:

Wpisana została liczba punktów, które przyznałeś/łaś  przy odpowiednim numerze pytania. Następnie w kolumnie zsumowane zostały punkty. Wynik powyżej 15 punktów w określonym obszarze, wskazuje na posiadane przez Ciebie liczne umiejętności i zdolności. Wynik od 7 do 14 punktów wskazuje na średnie uzdolnienia w danej dziedzinie. Jeżeli w danym obszarze uzyskałeś/uzyskałaś poniżej 7 punktów oznacza to, że Twoje uzdolnienia w tym zakresie są raczej niewielkie.


I II III IV V
Nr pytania Ilość punktów Nr pytania Ilość punktów Nr pytania Ilość punktów Nr pytania Ilość punktów Nr pytania Ilość punktów
Suma: Suma: Suma: Suma: Suma:

Analiza wyników:

Poniżej wyświetliły się opisy określonych obszarów zawodowych, w których zdobyłeś/łaś najwięcej punktów.


W tym miejscu wyświetli się Twoj wynik


Przyjrzyj się jeszcze raz swoim wynikom i porównaj punktację z pierwszego i drugiego testu.Postaraj się skupić tylko na tych obszarach, w których uzyskałeś/uzyskałaś największą liczbę punktów. One świadczą o posiadanych przez Ciebie zainteresowaniach i predyspozycjach zawodowych.

  • Jeżeli widzisz zgodność zainteresowań i predyspozycji zawodowych, oznacza to,  że Twoje zainteresowania są jasno sprecyzowane i pomagają Ci w rozwijaniu umiejętności oraz posiadanych przez Ciebie predyspozycji. W związku z tym, możesz oprzeć na nich plan swojej drogi zawodowej.
  • Jeżeli natomiast wyniki testów pokazały, że uzyskałeś/uzyskałaś podobną liczbę punktów w więcej niż jednym typie zainteresowań i predyspozycji, może to oznaczać, że Twoje zainteresowania nie są jeszcze do końca sprecyzowane. Porozmawiaj z doradcą zawodowym, z Twoim wychowawcą lub z rodzicami. Spróbujcie razem zastanowić się, jak zaplanować Twoją drogę zawodową, jaki typ szkoły ponadgimnazjalnej wybrać, tak by była to dla Ciebie najlepsza decyzja, która stanie się początkiem Twojej drogi i kariery zawodowej.

Powrót do strony głównej